Register to Receive our NewsLetterYour e-mail
here:

Our Departments
jewelry
amber
crafts
books
Biographies and Memoirs
fine art
music
ceramics
stuff
beauty
food
   
Special Interest
shopping service
   
Register to receive our print catalogue
   
 


Click here for large image
Jonas Vailokaitis. Gyvenimo ir veiklos bruozai by Vladas Terleckas (SKU #14343)
US $20.00
Quantity:
Delivered within 2-3 weeks
  • Jonas Vailokaitis gimė 1886 m. birželio 25 d. Šakių apskr., Sintautų vlsč., Pikžirnių kaime. 1908 m. baigė Peterburgo prekybos ir pramonės institutą. Grįžęs į Lietuvą, daug nuveikė kuriant ir plėtojant Lietuvos bankininkystę, pramonę ir prekybą. Pirmuosius savo, kaip ekonomisto, žingsnius J. Vailokaitis žengė Marijampolėje, „Žagrės“ kooperatyve. 1912 m. su broliu Juozu Kaune įkūrė Brolių Vailokaičių ir bendrovės prekybos ir pramonės draugiją, supirkdavusią ir lietuviams parduodavusią parceliuojamų dvarų žemę. 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Jonas Vailokaitis dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje, buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
    1919 m. kartu su Aleksandru Stulginskiu, Andriumi Dubinsku, Pijumi Grajausku Kaune įkūrė Lietuvos ūkio banką, kurio skyriai veikė apskričių miestuose ir miesteliuose. Tarpukario Lietuvoje broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai buvo „Maisto“, „Metalo“, „Eksporto ir importo“ akcinių bendrovių steigėjai ir dalininkai, „Metalo“ fabriko, „Palemono“ plytinės savininkai. Vailokaičiai pasižymėjo ir labdaringa veikla: apie 15 proc. savo įmonių pelno skirdavo labdarai, rėmė Lietuvos pramonės kūrimą, kultūrines, socialines, švietimo draugijas, studentiją. Jonas Vailokaitis buvo įsteigęs stipendijų fondą studentams – stipendijos gavėjai turėjo pasižadėti būti dorais lietuviais. Broliai Vailokaičiai padovanojo 16 hektarų žemės sklypą VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmų statybai Aleksote.
    Jonas Vailokaitis 1922–1926, 1928–1929 m. buvo Lietuvos banko tarybos vicepirmininkas, 1926–1928 m. tarybos narys, 1925–1940 m. – Prekybos ir pramonės rūmų narys. 1940 m. liepos 3 d. pasitraukė į Vokietiją, ten įsijungė į lietuvių išeivių visuomeninę veiklą.
    Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Vailokaitis mirė 1944 m. gruodžio 16 d. Blankenburge, Vokietijoje. 2007 m. rugpjūčio 17 d. Jono Vailokaičio palaikai perlaidoti Kauno rajono Paštuvos kapinėse šalia brolio kunigo Juozo Vailokaičio.
  • In Lithuanian, hardcover, 127 p., 8" x 5" (20 x 12cm)
  • Lithuania, Vilnius
All orders taken using a secure server based in the U.S.A.
BalticShop.com, LLC 2000