Register to Receive our NewsLetterYour e-mail
here:

Our Departments
jewelry
amber
crafts
books
Biographies and Memoirs
fine art
music
ceramics
stuff
beauty
food
   
Special Interest
shopping service
   
Register to receive our print catalogue
   
 


Click here for large image
Du mediniai ir trys geleziniai kryziai by Antanas Sukys (SKU #14644)
US $22.00
Quantity:
Delivered within 2-3 weeks
 • Lietuvos kariuomenės savanoris, viršila Antanas Šukys savo atsiminimuose pasakoja apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje 1919-1921 metais, kovas už atsikūrusios Lietuvos valstybės laisvę.
  Jaunam savanoriui už Lietuvos teisę egzistuoti teko kautis visuose šių kovų frontuose - prieš bolševikinę Rusiją, bermontininkus ir prieš lenkus.
  Autoriaus pasakojimas perkelia j žūtbūtinių kovų už Lietuvą sūkurį - kruvinas durtuvų kautynes, artilerijos apšaudymus, švininį kulkosvaidžių kulkų lietų, karių patirtus žygių bei gyvenimo apkasuose sunkumus.
  A. Šukys vaizdžiai pasakoja apie karių kasdienybę, linksmus pafrontės ir užnugario nutikimus, situacijas, kai žmonės mirties akivaizdoje pasielgia stulbinamai išradingai ar neįtikėtinai kvailai.
  Nesunku pajausti jauno kario, nuoširdaus Lietuvos patrioto pasididžiavimą, kai negausi, paskubomis apmokyta, prastai aprūpinta ir menkai ginkluota Lietuvos kariuomenė jo akyse tampa jėga, galinčia apginti gimtąją šalį nuo gausių ir pavojingų priešų.
  A. Šukio knyga „Du mediniai ir trys geležiniai kryžiai" kupina paprasto ir nuoširdaus kareiviško humoro, stiprių emocinių išgyvenimų, patyrus sunkų ir kruviną mūšį vyras prieš vyrą, liūdesio dėl kritusių kovos draugų, pagarbos drąsiesiems, paniekos bailiams ir niekšams, pasiryžimo kautis iki pergalės arba mirties, ir tuo pat metu labai žmogiško požiūrio į priešo karius.
 • In Lithuanian, hardcover, 317 p., 9" x 6-1/2" (22 x 16cm)
 • Lithuania, Vilnius
All orders taken using a secure server based in the U.S.A.
BalticShop.com, LLC 2000